current user: public

anford Burnham Prebys Medical Discovery Institute
We are hiring bioinformatics experts and software developers. Join us!

Query: VFG000865(gi:387604907) (aap/aspU) Dispersin [Dispersin (VF0215)] [Escherichia coli O44:H18 042], from VFDB

Results of PSI-BLAST search in nr85s
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .
# E-value Template Links and tools%idFirst MKKIKFVIFSGILGISLNAFAGGSGWNADNVDPSQCIKQSGVQYTYNSGVSVCMQGLNEGKVRGVSVSGVFYYNDGTTSNFKGVVTPSTPVNTNQDINKTNKVGVQKYRALTEWVKLast
1 1.000e-42gi|499985795|ref|WP_011666513.1| hypothetical protein [Escherichia coli]  clstr ali  94  1MKKIKFVIFSGILGISLNAFAGGSGWSADNVDPSQCIKLSGVQYTYNNGASVCMQGFNEGKVRGVSVSGVFYYNDGTTSNFKGVVTPSTPVNTNQDIKKTNKVGVQKYRALTEWVK 116
2 3.000e-39gi|502953520|ref|WP_013188496.1| hypothetical protein [Escherichia coli]  clstr ali  30  1MKKI--ILALPFLTSCFSAFAGGSGEWQPQISPGQCIQYTEIGETKWHNIDACNEVVHRGYASGAFVSGKVVYEGGETIEYTGIVKPDAPYTIQAPSTHNGKKKVGHGGAYTYWAR 118
3 8.000e-39gi|477009075|gb|ENC94667.1| hypothetical protein ECP030230811_5241 [Escherichia coli P0302308.11]  clstr ali  25  1MKKLFFAF--PLVISSFSTFAGGGSEWQPTVSPGQCIEYTEIGETKWNDTDSCNEVVRRGYASGVMVSGKVFYDGAPSISYTGHVAPNKPYARQAPLYNDGKKKWGHGDSYTYWAR 117
4 1.000e-36  ali  63  1MKKLNVSIFSIAACFSLNVFAGGGGWNSDLVDPQQCVKLSGAQYTYNSSSNKCMQGINEGKVHGVSLFGTFYYGDGSQGTFKGRVSPGTTLNTNQDMNKTNKYGV-KYKVITEWVR 115
5 2.000e-36gi|486241639|ref|WP_001561605.1| hypothetical protein [Escherichia coli]  clstr ali  49  1...MKKYILVSLMGLSLNAFAGGSGWNPDRVDPSRCVMATGSGPTYRTTDSVCMQGINEGKVKGVHIDGHHEFNDGTVDTFSGNVTPISPLTLKTDVQKVNKVGIKRWWYKASWIK 120
6 2.000e-36gi|446682673|ref|WP_000760019.1| hypothetical protein [Escherichia coli]  clstr ali  49  1...MKKYILVALAGLSLNAFAGGSGWNPDEVDPSRCVMAMGAGSTYRQDNSECMQGINEGKVKGVNVEGHHEFKDGTRDTFSGFVSPTSPLVLKTDISKVNKVGIKNWSYKGTWVK 119
7 5.000e-36gi|545169505|ref|WP_021523946.1| aggregative adherence dispersin [Escherichia coli]  clstr ali  62  1MKKLNVSIFSIAVCFSLNVFAGGGGWSSDLVDPQQCVKLSGAQYTYNSSSNKCMQGINEGKVHGVSLFGTFYYGDGSQGTFKGRVSPGTTLNTNQDMNKTNKYGV-KYKVITEWVR 115
8 5.000e-34gi|585280139|ref|WP_024172958.1| hypothetical protein [Escherichia coli]  clstr ali  26  1MKRIILSLSVIF--CSHSALAGSTD-WQPSVGPGQCIVYAEIGETKWNNQNECNEVVRRGYAIGVGVSGKVIYENGDSISYSGIVTPDRDYKRQAPAVYNGKKKVAHGDSYTYWAK 122
9 3.000e-30gi|167744833|pdb|2JVU|A Chain A, Solution Structure Of Dispersin From Enteroaggregative Escherichia Coli  clstr ali model  100  1.....................GGSGWNADNVDPSQCIKQSGVQYTYNSGVSVCMQGLNEGKVRGVSVSGVFYYNDGTTSNFKGVVTPSTPVNTNQDINKTNKVGVQKYRALTEWV. 94
10 7.000e-30gi|486300919|ref|WP_001575724.1| hypothetical protein [Escherichia coli]  clstr ali  29  1MKKIIFGMSALIM--SFSSIAGGGGSWSPSISPEHCVGVSYNPFSFWTGMKQCQEAIDHGYAQGVGFSGVVSYGNGNESSFSGVVHPGERLTSKQPETIGNAKINGTGKIAAFWVQ 122
11 1.000e-29gi|446682613|ref|WP_000759959.1| protein CexE [Escherichia coli]  clstr ali  19  3....KYILGVILAMGSLSAIAGGGNSEPPSVAAGECVTFNSKGYSWKYSNDACNETVAKGYAIGVAMHRTVNYEGGYSIQSSGIVKPGSDFIMKGGKTYKGHKKVSAGGDTPYWYK 120
12 8.000e-29gi|739095862|ref|WP_036966678.1| hypothetical protein [Providencia alcalifaciens]  clstr ali  20  3....KYILGIILTMGSFSALAGGA--WQPSVGPGECISFGEIGGYKWVSSDGCNEVINRGHALGVGLERRVNYANGDYVSSAGVISPNRDYVIKGSTSSNGSPKVSTGGSSPYWYK 116
13 1.000e-27gi|331071104|gb|EGI42462.1| protein CexE (CfaD-dependent expression extracytoplasmicprotein) [Escherichia coli TA280]  clstr ali  25  1............MCASFSAVAGGGGSWQPSVTPGQCVLNVPAPGVKWNNTQACNEVISRGYAASVYVSGLFIYEGGQTRRYSGNVAPGHDHYFSEPKEIDGKKFSSLGQTNYQWV. 107
14 9.000e-26  ali  27  26..........................WMPSVSPGQCISFTGVGGYKWSNTTSCNEVIDRNYAQGVLVSGRVIYDGGQSSGYSGVVGPGRDYTISAPTHYNGKKSTGLADTYTQWLK 119
15 1.000e-25gi|282947570|emb|CBG87124.1| putative exported virulence protein [Citrobacter rodentium ICC168]  clstr ali  27  1MKLIGKFIGFAIMTISFYSFAGGGASWIPNVAPSACVNIDESRISFWNNNPECEKAISSGYASGVRIMGSASYPDTTIAQFNKVLKRNMSLTI....................... 96
16 3.000e-24gi|331071098|gb|EGI42456.1| conserved hypothetical protein [Escherichia coli TA280]  clstr ali  25  1...MKKFILLTALIISPFTYAGGT--SMPSVEPAMCIKKTYSWNTFWDGSDECNEVVDKGYAKGVHYSGVFVSSNEEEIPLDGYITPYQSY---EPSSIKGKELKTLITSKIQW.. 110
17 1.000e-18  ali  25  30................................PGHCVTASFNPFTVWNDMAQCREAIEKGYATGVGFSGPVTYGTGTQVHFNGVVKPGTRLSAAQPEIVDGHKVNGVGKISAFWA. 120
18 5.000e-18gi|486105340|emb|CCV37074.1| hypothetical exported protein [Yersinia enterocolitica (type O:9) str. YE56/03]  clstr ali  22  1MKLTGKFIGFVIMTIXXXXXXXXXXXWKPSVDPSACVNINETPSTWWNANPECEKAISSGYASGIRIMGTVSYPESTISQFNKVLKPNMSLTI....................... 105
19 4.000e-06gi|632181630|gb|KDA76153.1| hypothetical protein AC13_5603 [Escherichia coli 2-011-08_S3_C2]  clstr ali  46  1MKKTAFALG--LFDVSLNTFAGNNGWNADAVPPKQCIIVTGSGSVSVSGD.................................................................. 49

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 1 1 6 4 6   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Alexey M. Eroshkin, Andrew LeBlanc, Dana Weekes, Kai Post, Zhanwen Li, Akhil Rajput, Sal T. Butera, Dennis R. Burton, Adam Godzik. bNAber: database of broadly neutralizing HIV antibodies. Nucl. Acids Res. 2013; published on November 7, 2013.

Ma H, Xiong H, Liu T, Zhang L, Godzik A., Zhang Z. Aggregate formation and synaptic abnormality induced by DSCR1. J Neurochem. 2004 Mar;88(6):1485-96.