current user: public

anford Burnham Prebys Medical Discovery Institute
We are hiring bioinformatics experts and software developers. Join us!

Query: [T] KOG0033 Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase, EF-Hand protein superfamily, from COG0516

Results of FFAS03 search in PDB0516
Master-slave alignment(slide right to see more) does not show gaps in the query sequence, use ali links to display alignment between query and templates.
    .   10    .   20    .   30    .   40    .   50    .   60    .   70    .   80    .   90    .  100    .  110    .  120    .  130    .  140    .  150    .  160    .  170    .  180    .  190    .  200    .  210    .  220    .  230    .  240    .  250    .  260    .  270    .  280    .  290    .  300    .  310    .  320    .  330    .  340    .  350    .  360    .  370    .  380    .  390    .  400    .  410    .  420    .  430    .  440    .  450    .  460    .  470    .  480    .  490    .  500    .  510    .  520
# Score Template Links and tools%idFirst MMNASTKFSDNYDVKEELGKGAFSVVRRCVHKTTGLEFAAKIINTKKLSARDFQKLEREARICRKLQHPNIVRLHDSIQEESFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREFYSEADASHCIQQILESIAYCHSNGIVHRDLKPENLLLASKAKGAAVKLADFGLAIEVNDSEAWHGFAGTPGYLSPEVLKKDPYSKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYAQIKAGAYDYPSPEWDTVTPEAKSLIDSMLTVNPKKRITADQALKVPWICNRERVASAIHRQDTVDCLKKFNARRKLKGAILTTMIATRNLSNLGRNLLNKKEQGPPSTIKESSESSQTIDDNDSEKGGGQLKHENTVVRADGATGIVSSSNSSTASKSSSTNLSAQKQDIVRVTQTLLDAISCKDFETYTRLCDTSMTCFEPEALGNLIEGIEFHRFYFDGNRKNQVHTTMLNPNVHIIGEDAACVAYVKLTQFLDRNGEAHTRQSQESRVWSKKQGRWVCVHVHRSTQPSTNTTVSEFLast
1 -135.0003soa_A mol:protein length:444 Calcium/calmodulin-dependent protein kinase t  ali model follow..  72  5...TCTRFTEEYQLFEELGKGAFSVVRRCVKVLAGQEYAAMIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGHHYLIFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVVHRNLKPENLLLASKLKGAAVKLADFGLAIEVEEQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDLWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKMLTINPSKRITAAEALKHPWISHRSTVASCMHRQETVDCLKKFNARRKLKGAILTVMLATRNFSV-------------------------------------------------------------------------RKQEIIKVTEQLIEAISNGDFESYTKMCDPGMTAFEPEALGNLVEGLDFHRFYFENRNSKPVHTTILNPHIHLMGDESACIAYIRITQYLDAGGIPRTAQSEETRVWHRRDGKWQIVHFHRSGAPS........ 444
2 -119.0003bhh_A mol:protein length:295 Calcium/calmodulin-dependent protein kinase t  ali model follow..  80  1......SMTDEYQLYEDIGKGAFSVVRRCVKLCTGHEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHSNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVVHRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQDQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKEAYGKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQMLTINPAKRITAHEALKHPWVCQRSTVASMMHRQETVECLKKFNARRKLKGA............................................................................................................................................................................................................................ 295
3 -119.0002vz6_A mol:protein length:313 CALCIUM CALMODULIN DEPENDENT PROTEIN KINASE T  ali model follow..  80  7LGTENLYFQSMYQLFEELGKGAFSVVRRCVKVLAGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGHHYLIFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILEAVLHCHQMGVVHRDLKPENLLLASKLKGAAVKLADFGLAIEVEEQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDLWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKMLTINPSKRITAAEALKHPWISHRSTVASCMHRQETVDCLKKFNARRKLKGA............................................................................................................................................................................................................................ 307
4 -117.0002v7o_A mol:protein length:336 CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE T  ali model follow..  81  16SMATCTRFTDDYQLFEELGKGAFSVVRRCVKKTPTQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIHQILESVNHIHQHDIVHRDLKPENLLLASKCKGAAVKLADFGLAIEVQEQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHKLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKNLINQMLTINPAKRITADQALKHPWVCQRSTVASMMHRQETVECLRKFNARRKLKGAILTTMLVSRNFS................................................................................................................................................................................................................ 328
5 -115.0002wel_A mol:protein length:327 CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE T  ali model follow..  80  1......SMTDEYQLFEELGKGAFSVVRRCMKIPTGQEYAAKIINTKKLSARDHQKLEREARICRLLKHPNIVRLHDSISEEGFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREYYSEADASHCIQQILESVNHCHLNGIVHRDLKPENLLLASKSKGAAVKLADFGLAIEVQDQQAWFGFAGTPGYLSPEVLRKDPYGKPVDMWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYQQIKAGAYDFPSPEWDTVTPEAKDLINKMLTINPAKRITASEALKHPWICQRSTVASMMHRQETVDCLKKFNARRKLKGAILTTMLATRNFSKSLLKKPDGVKESTES................................................................................................................................................................................................ 325
6 -115.0005ig1_A mol:protein length:344 CAMK/CAMK2 protein kinase  ali model follow..  52  17.........DLKDKRSVIGKGAFSTVHRCVNKRTGEVCAVKVIALKSLRSSEINKIKREIGICSSLQHEHIVSMRRAFRDESHFYLVFEYVSGGELFDEIVTRKFYNEKDASACMHQILSALQHCHSKNIIHRDLKPENLLLASKDPNAPVKITDFGLAVIMEQGPTYFGFAGTPGYLSPEVIRRVPYDTAVDVWACGVILYILLVGYPPFWEEDHQKLYAQIKNCQYDFPSPEWDSVTTAAKELIKAMLEPNPKRRPTVQELLQHPWIARRD-VPGSVHRQATLEELKKFNARRKLKGGVNAVIGVSKMMRTMATRALTLSAKSAAA................................................................................................................................................................................................ 336
7 -114.0002bdw_A mol:protein length:362 Hypothetical protein K11E8.1d  ali model follow..  99  20MMNASTKFSDNYDVKEELGKGAFSVVRRCVHKTTGLEFAAKIINTKKLSARDFQKLEREARICRKLQHPNIVRLHDSIQEESFHYLVFDLVTGGELFEDIVAREFYSEADASHCIQQILESIAYCHSNGIVHRNLKPENLLLASKAKGAAVKLADFGLAIEVNDSEAWHGFAGTPGYLSPEVLKKDPYSKPVDIWACGVILYILLVGYPPFWDEDQHRLYAQIKAGAYDYPSPEWDTVTPEAKSLIDSMLTVNPKKRITADQALKVPWICNRERVASAIHRQDTVDCLKKFNARRKLKGAILTTMIATRNLSNLGRNLLNKKEQGPPSTIKESSESSQTIDDN................................................................................................................................................................................. 362
8 -112.0002jam_A mol:protein length:304 CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE T  ali model follow..  39  1.SMQTTNIRKTFIFMEVLGSGAFSEVFLVKQRLTGKLFALKCIKKSPA--FRDSSLENEIAVLKKIKHENIVTLEDIYESTTHYYLVMQLVSGGELFDRILERGVYTEKDASLVIQQVLSAVKYLHENGIVHRDLKPENLLYLTPEENSKIMITDFGLSKMEQNG-IMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVITYILLCGYPPFYEETESKLFEKIKEGYYEFESPFWDDISESAKDFICHLLEKDPNERYTCEKALSHPWIDGNT-ALHRDIYPSVSLQIQKNFAKSKWRQAFNAAAVVHH................................................................................................................................................................................................................... 304
9 -111.0002w4o_A mol:protein length:349 CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE T  ali model follow..  42  38DGSNRDALSDFFEVESELGRGATSIVYRCKQKGTQKPYALKVLKKTV----DKKIVRTEIGVLLRLSHPNIIKLKEIFETPTEISLVLELVTGGELFDRIVEKGYYSERDAADAVKQILEAVAYLHENGIVHRDLKPENLLYATPAPDAPLKIADFGLSKIVEHQVLMKTVCGTPGYCAPEILRGCAYGPEVDMWSVGIITYILLCGFEPFYDERDQFMFRRILNCEYYFISPWWDEVSLNAKDLVRKLIVLDPKKRLTTFQALQHPWVT--GKAANFVHMDTAQKKLQEFNARRKLKAAVKAVVASSR................................................................................................................................................................................................................... 341
10 -110.0002jc6_A mol:protein length:334 CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE T  ali model follow..  38  13WKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALKGKE-SSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGGELFDRIVEKGFYTEKDASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYSQDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAARHPWIAGD-TALNKNIHESVSAQIRKNFAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNA.................................................................................................................................................................................................... 334
11 -110.0001a06_A mol:protein length:332 CALCIUM/CALMODULIN-DEPENDENT PROTEIN KINASE  ali model follow..  39  9RWKQAEDIRDIYDFRDVLGTGAFSEVILAEDKRTQKLVAIKCIAKKALEGKE-GSMENEIAVLHKIKHPNIVALDDIYESGGHLYLIMQLVSGGELFDRIVEKGFYTERDASRLIFQVLDAVKYLHDLGIVHRDLKPENLLYYSLDEDSKIMISDFGLSKMEDPGSVLSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDAKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRHLMEKDPEKRFTCEQALQHPWIAGD-TALDKNIHQSVSEQIKKNFAKSKWKQAFNATAVVRHMRK--LQLGHQPGGTGTDS................................................................................................................................................................................................ 332
12 -107.0003mfr_A mol:protein length:351 Peripheral plasma membrane protein CASK  ali model follow..  44  15MADDDVLFEDVYELCEVIGKGAFSVVRRCINRETGQQFAVKIVDVAKFTSSSTEDLKREASICHMLKHPHIVELLETYSSDGMLYMVFEFMDGADLCFEIVKRADYSEAVASHYMRQILEALRYCHDNNIIHRDVKPENVLLASKENSAPVKLGDFGVAIQLESGLVAGGRVGTPHFMAPEVVKREPYGKPVDVWGCGVILFILLSGCLPFYGTKE-RLFEGIIKGKYKMNPRQWSHISESAKDLVRRMLMLDPAERITVYEALNHPWLKERDRYAYKIHLPETVEQLRKFNARRKLKGAVLAAVSSHKFNSFYELPDFSEDPTS................................................................................................................................................................................................... 351
13 -107.0003c0g_A mol:protein length:351 Peripheral plasma membrane protein CASK  ali model follow..  43  15MADDDVLFEDVYELCEVIGKGPFSVVRRCINRETGQQFAVKIVDVAKFTSSSTEDLKREASICHMLKHPHIVELLETYSSDGMLYMVFEFMDGADLCFEIVKRADYSEAVASHYMRQILEALRYCHDNNIIHRDVKPHCVLLASKENSAPVKLGGFGVAIQLESGLVAGGRVGTPHFMAPEVVKREPYGKPVDVWGCGVILFILLSGCLPFYGTKE-RLFEGIIKGKYKMNPRQWSHISESAKDLVRRMLMLDPAERITVYEALNHPWLKERDRYAYKIHLPETVEQLRKFNARRKLKGAVLAAVSSHKFNSFYELPDFSEDPTS................................................................................................................................................................................................... 351
14 -106.0003tac_A mol:protein length:361 Peripheral plasma membrane protein CASK  ali model follow..  45  11MADDDVLFEDVYELCEVIGKGPFSVVRRCINRETGQQFAVKIVDVAKFTSSSTEDLKREASICHMLKHPHIVELLETYSSDGMLYMVFEFMDGADLCFEIVKRADYSEAVASHYMRQILEALRYCHDNNIIHRDVKPHCVLLASKENSAPVKLGGFGVAIQLESGLVAGGRVGTPHFMAPEVVKREPYGKPVDVWGCGVILFILLSGCLPFYGTKE-RLFEGIIKGKYKMNPRQWSHISESAKDLVRRMLMLDPAERITVYEALNHPWLKERDRYAYKIHLPETVEQLRKFNARRKLKGAVLAAVSSHKFNSFYG............................................................................................................................................................................................................. 332
15 -103.0002cn5_A mol:protein length:329 SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE CHK2  ali model follow..  33  7MSVYPKALRDEYIMSKTLGSGACGEVKLAFERKTCKKVAIKIISKRKFAIGPALNVETEIEILKKLNHPCIIKIKNFFDAED-YYIVLELMEGGELFDKVVGNKRLKEATCKLYFYQMLLAVQYLHENGIIHRDLKPENVLLSSQEEDCLIKITDFGHSKILGETSLMRTLCGTPTYLAPEVLVTAGYNRAVDCWSLGVILFICLSGYPPFSEHRQVSLKDQITSGKYNFIPEVWAEVSEKALDLVKKLLVVDPKARFTTEEALRHPWLQDEDKFQDLLSEENESTALPQVLAQPSTSRKRPREGEAEGAE................................................................................................................................................................................................................. 329
16 -99.2001phk_A mol:protein length:298 PHOSPHORYLASE KINASE  ali model follow..  39  10..HSTHGFYENYEPKEILGRGVSSVVRRCIHKPTCKEYAVKIIDVTGGGSELREATLKEVDILRKVSHPNIIQLKDTYETNTFFFLVFDLMKKGELFDYLTEKVTLSEKETRKIMRALLEVICALHKLNIVHRDLKPENILL---DDDMNIKLTDFGFSCQLDPGEKLREVCGTPSYLAPEIIEHPGYGKEVDMWSTGVIMYTLLAGSPPFWHRKQMLMLRMIMSGNYQFGSPEWDDYSDTVKDLVSRFLVVQPQKRYTAEEALAHPFFQQYVVEEVRHF................................................................................................................................................................................................................................................ 298
17 -98.1004nif_A mol:protein length:333 Ribosomal protein S6 kinase alpha-1  ali model follow..  33  2...SNLVFSDGYVVKETIGVGSYSECKRCVHKATNMEYAVKVIDKSKR------DPSEEIEILLRYQHPNIITLKDVYDDGKHVYLVTELMRGGELLDKILRQKFFSEREASFVLHTIGKTVEYLHSQGVVHRDLKPSNILYVDESGNPELRICDFGFAKQLRENGLLMTPCYTANFVAPEVLKRQGYDEGCDIWSLGILLYTMLAGYTPFANDTPEEILTRIGSGKFTLSGGNWNTVSETAKDLVSKMLHVDPHQRLTAKQVLQHPWVTQKDKLPQSQLSHQDLQLVKGSKPTPQLKPIESSILAQRRVRKLPSTTL.......................................................................................................................................................................................................... 327
18 -97.6004b4l_A mol:protein length:336 DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 1  ali model follow..  31  4TVFRQENVDDYYDTGEELGSGQFAVVKKCREKSTGLQYAAKFIKKRRTKSSSREDIEREVSILKEIQHPNVITLHEVYENKTDVILILELVAGGELFDFLAEKESLTEEEATEFLKQILNGVYYLHSLQIAHFDLKPENIMLLDRNVPKPIKIIDFGLAHKIDFGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANVSAVNYEFEDEYFSNTSALAKDFIRRLLVKDPKKRMTIQDSLQHPWIKDTQQALSRKASAVNMEKFKKFAAAKKWKQSVRLISLCQRLSRSFLSRSNMSVARSD.................................................................................................................................................................................................. 336
19 -97.4003gok_A mol:protein length:334 MAP kinase-activated protein kinase 2  ali model follow..  33  25..KKNAIIDDYKVTSQVLGLGINGKVLQIFNKRTQEKFALKML-------QDCPKARREVELHWRASCPHIVRIVDVYENRKCLLIVMECLDGGELFSRIQDRGAFTEREASEIMKSIGEAIQYLHSINIAHRDVKPENLLYTSKRPNAILKLTDFGFAKETTSHNSLTTPCYTPYYVAPEVLGPEKYDKSCDMWSLGVIMYILLCGYPPFYSNHSPGMKTRIRMGQYEFPNPEWSEVSEEVKMLIRNLLKTEPTQRMTITEFMNHPWIMQSTKVPQTPLHTSRV-LKEDKERWEDVKEEMTSALATMR................................................................................................................................................................................................................... 334
20 -96.7005aut_A mol:protein length:293 Death-associated protein kinase 1  ali model follow..  34  2TVFRQENVDDYYDTGEELGSGQFAVVKKCREKSTGLQYAAKFIKKRRTKSSSREDIEREVSILKEIQHPNVITLHEVYENKTDVILILELVAGGELFDFLAEKESLTEEEATEFLKQILNGVYYLHSLQIAHFDLKPENIMLLDRNVPKPIKIIDFGLAHKIDFGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANVSAVNYEFEDEYFSNTSALAKDFIRRLLVKDPKKRMTIQDSLQHPWIKPKDTQQALSLE............................................................................................................................................................................................................................................... 287
21 -96.4003ma6_A mol:protein length:298 Calmodulin-domain protein kinase 1  ali model follow..  41  17VQHSTAIFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKITGQECAVKVISKRQVQKTDKESLLREVQLLKQLDHPNIMKLYEFFEDKGYFYLVGEVYTGGELFDEIISRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLESKSKDANIRIIDFGLSTHFEASKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGT-YDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEYDILKKVEKGKYTFELPQWKKVSESAKDLIRKMLTYVPSMRISARDALDHEWIQTYTK...................................................................................................................................................................................................................................................... 290
22 -96.3004jg6_A mol:protein length:355 Ribosomal protein S6 kinase alpha-3  ali model follow..  33  20LHRNSIQFTDGYEVKEDIGVGSYSVCKRCIHKATNMEFAVKIIDKSKR------DPTEEIEILLRYQHPNIITLKDVYDDGKYVYVVTELMKGGELLDKILRQKFFSEREASAVLFTITKTVEYLHAQGVVHRDLKPSNILYVDESGNPEIRICDFGFAKQLRENGLLMTPCYTANFVAPEVLERQGYDAACDIWSLGVLLYTMLTGYTPFADDTPEEILARIGSGKFSLSGGYWNSVSDTAKDLVSKMLHVDPHQRLTAALVLRHPWIVHWDQLPQYQLNRQDAPHLVKYSALNRNQSPVLEPVGRS.................................................................................................................................................................................................................... 333
23 -96.0003is5_A mol:protein length:285 Calcium-dependent protein kinase  ali model follow..  32  11....QGTIDDLFIFKRKLGSGAFGDVHLVEERSSGLERVIKTINKDRSQ-VPMEQIEAEIEVLKSLDHPNIIKIFEVFEDYHNMYIVMETCEGGELLERIVSAKALSEGYVAELMKQMMNALAYFHSQHVVHKDLKPENILFQDTSPHSPIKIIDFGLAELFKSDEHSTNAAGTALYMAPEVFKRD-VTFKCDIWSAGVVMYFLLTGCLPFTGTSLEEVQQKATYKEPNYAVECRP-LTPQAVDLLKQMLTKDPERRPSAAQVLHHEWFKQ......................................................................................................................................................................................................................................................... 278
24 -96.0003dxn_A mol:protein length:287 Calmodulin-like domain protein kinase isoform  ali model follow..  40  10....FQGLSDRYQRVKKLGSGAYGEVLLCKDKLTGAERAIKIIKKSSVTTSNSGALLDEVAVLKQLDHPNIMKLYEFFEDKRNYYLVMEVYRGGELFDEIILRQKFSEVDAAVIMKQVLSGTTYLHKHNIVHRDLKPENLLLESKSRDALIKIVDFGLSAHFEVGGKMKERLGTAYYIAPEVLRKK-YDEKCDVWSCGVILYILLCGYPPFGGQTDQEILKRVEKGKFSFDPPDWTQVSDEAKQLVKLMLTYEPSKRISAEEALNHPWIVKFCS...................................................................................................................................................................................................................................................... 279
25 -95.4003rny_A mol:protein length:346 Ribosomal protein S6 kinase alpha-1  ali model follow..  32  12GSHMNLVFSDGYVVKETIGVGSYSECKRCVHKATNMEYAVKVIDKSKR------DPSEEIEILLRYQHPNIITLKDVYDDGKHVYLVTELMRGGELLDKILRQKFFSEREASFVLHTIGKTVEYLHSQGVVHRDLKPSNILYVDESGNPCLRICDFGFAKQLRENGLLMTPCYTANFVAPEVLKRQGYDEGCDIWSLGILLYTMLAGYTPFANDTPEEILTRIGSGKFTLSGGNWNTVSETAKDLVSKMLHVDPHQRLTAKQVLQHPWVTQKDKLPQSQLSHQDLQLVKGSKPTPQLKPIESSILAQRRVRKLPSTTL.......................................................................................................................................................................................................... 340
26 -95.3001yrp_A mol:protein length:278 Death-associated protein kinase 3  ali model follow..  36  3STFRQEDVEDHYEMGEELGSGQFAIVRKCRQKGTGKEYAAKFIKKRRLRGVSREEIEREVNILREIRHPNIITLHDIFENKTDVVLILELVSGGELFDFLAEKESLTEDEATQFLKQILDGVHYLHSKRIAHFDLKPENIMLLDKNPNPRIKLIDFGIAHKIEAGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGETKQETLTNISAVNYDFDEEYFSNTSELAKDFIRRLLVKDPKRRMTIAQSLEHSWIKA......................................................................................................................................................................................................................................................... 278
27 -95.2003fhr_A mol:protein length:336 MAP kinase-activated protein kinase 3  ali model follow..  31  13PEPKKYAVTDDYQLSKQLGLGVNGKVLECFHRRTGQKCALKLLYDSP-------KARQEVDHHWQASGPHIVCILDVYENKRCLLIIMECMEGGELFSRIQERGDFTEREAAEIMRDIGTAIQFLHSHNIAHRDVKPENLLYTSKEKDAVLKLTDFGFAKETTQNA-LQTPCYTPYYVAPEVLGPEKYDKSCDMWSLGVIMYILLCGFPPFYSNTGQGMKRRIRLGQYGFPNPEWSEVSEDAKQLIRLLLKTDPTERLTITQFMNHPWINQSMVVPQTPLHTARVLQ-EDKDHWDEVKEEMTSALATMRVDYD............................................................................................................................................................................................................... 328
28 -95.1002qg5_A mol:protein length:294 Calcium/calmodulin-dependent protein kinase  ali model follow..  35  11QGSTKGDINQYYTLENTIGRGSWGEVKIAVQKGTRIRRAAKKIPKYFV--EDVDRFKQEIEIMKSLDHPNIIRLYETFEDNTDIYLVMELCTGGELFERVVHKRVFRESDAARIMKDVLSAVAYCHKLNVAHRDLKPENFLFLTDSPDSPLKLIDFGLAARFKPGKMMRTKVGTPYYVSPQVLEGL-YGPECDEWSAGVMMYVLLCGYPPFSAPTDSEVMLKIREGTFTFPEKDWLNVSPQAESLIRRLLTKSPKQRITSLQALEHEWFEKQLSSSPRN................................................................................................................................................................................................................................................. 286
29 -95.0002wnt_A mol:protein length:330 RIBOSOMAL PROTEIN S6 KINASE  ali model follow..  33  12LYFQSMVFSDGYVVKETIGVGSYSECKRCVHKATNMEYAVKVIDKSKR------DPSEEIEILLRYQHPNIITLKDVYDDGKHVYLVTELMRGGELLDKILRQKFFSEREASFVLHTIGKTVEYLHSQGVVHRDLKPSNILYVDESGNPCLRICDFGFAKQLRENGLLMTPCYTANFVAPEVLKRQGYDEGCDIWSLGILLYTMLAGYTPFANDTPEEILTRIGSGKFTLSGGNWNTVSETAKDLVSKMLHVDPHQRLTAKQVLQHPWVTQKDKLPQSQLSHQDLQLVKTYSALNSSKPTPQLKPIES.................................................................................................................................................................................................................... 324
30 -95.0003hko_A mol:protein length:345 Calcium/calmodulin-dependent protein kinase w  ali model follow..  31  11QGGSLLELQKKYHLKGAIGQGSYGVVRVAIENQTRAIRAIKIMNKNKINPKDVERIKTEVRLMKKLHHPNIARLYEVYEDEQYICLVMELCHGGHLLDKLNVFIDQREKLISNIMRQIFSALHYLHNQGICHRDIKPENFLFSTN-KSFEIKLVDFGLSKEFYEYYGMTTKAGTPYFVAPEVLNNESYGPKCDAWSAGVLLHLLLMGAVPFPGVNDADTISQVLNKKLCFENPNYNVLSPLARDLLSNLLNRNVDERFDAMRALQHPWISQFSDKIYKM................................................................................................................................................................................................................................................. 338
31 -94.9003kn5_A mol:protein length:325 Ribosomal protein S6 kinase alpha-5  ali model follow..  31  4..SPFYQHYDLDLKDKPLGEGSFSICRKCVHKKSNQAFAVKIISKRME-----ANTQKEITALKLCEHPNIVKLHEVFHDQLHTFLVMELLNGGELFERIKKKKHFSETEASYIMRKLVSAVSHMHDVGVVHRDLKPENLLFTDENDNLEIKIIDFGFARLKPDNQPLKTPCFTLHYAAPELLNQNGYDESCDLWSLGVILYTMLSGQVPFQSHDAVEIMKKIKKGDFSFEGEAWKNVSQEAKDLIQGLLTVDPNKRLKMSGLRYNEWLQDGSQLSSNPLMTPDICVKATFHAFNKYKREGFCLQNVDKA.................................................................................................................................................................................................................. 325
32 -94.6004txc_A mol:protein length:304 Death-associated protein kinase 1  ali model follow..  34  15TVFRQENVDDYYDTGEELGSGQFAVVKKCREKSTGLQYAAKFIKKRRTKSSSREDIEREVSILKEIQHPNVITLHEVYENKTDVILILELVAGGELFDFLAEKESLTEEEATEFLKQILNGVYYLHSLQIAHFDLKPENIMLLDRNVPKPIKIIDFGLAHKIDFGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANVSAVNYEFEDEYFSNTSALAKDFIRRLLVKDPKKRMTIQDSLQHPWIKPKDTQQAL.................................................................................................................................................................................................................................................. 297
33 -94.6004pdp_A mol:protein length:347 Serine/threonine-protein kinase RAD53  ali model follow..  32  22VANKTGIFKDFSIIDEVVGQGAFATVKKAIERTTGKTFSVKIISKRKVIG-NMDGVTRELEVLQKLNHPRIVRLKGFYEDTESYYMVMEFVSGGDLMDFVAAHGAVGEDAGREISRQILTAIKYIHSMGISHRDLKPDNILI-EQDDPVLVKITAFGLAKVQGNGSFMKTFCGTLAYVAPEVIRRNEYSSLVDMWSMGCLVYVILTGHLPFSGSTQDQLYKQIGRGSYHEGPLKDFRISEEARDFIDSLLQVDPNNRSTAAKALNHPWIKMS------PLGSQSYGDFSQISLSQSLSQQKLLENMDDAQYEFV.............................................................................................................................................................................................................. 340
34 -94.6003dfc_B mol:protein length:295 Death-associated protein kinase 1  ali model follow..  33  2TVFRQENVDDYYDTGEELGSGKFAVVKKCREKSTGLQYAAKFIKKRRTKSSSREDIEREVSILKEIQHPNVITLHEVYENKTDVILILELVAGGELFDFLAEKESLTEEEATEFLKQILNGVYYLHSLQIAHFDLKPENIMLLDRNVPKPIKIIDFGLAHKIDFGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANVSAVNYEFEDEYFSNTSALAKDFIRRLLVKDPKKRMTIQDSLQHPWI-KPKDTQQALSSAWSHPQFEK...................................................................................................................................................................................................................................... 295
35 -94.0002y0a_A mol:protein length:326 DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 1  ali model follow..  31  5...RQENVDDYYDTGEELGSGQFAVVKKCREKSTGLQYAAKFIKKRRTKSSSREDIEREVSILKEIQHPNVITLHEVYENKTDVILILELVAGGELFDFLAEKESLTEEEATEFLKQILNGVYYLHSLQIAHFDLKPENIMLLDRNVPKPIKIIDFGLAHKIDFGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANVSAVNYEFEDEYFSNTSALAKDFIRRLLVKDPKKRMTIQDSLQHPWIKPKDT-------QQALSRKASAVNMEKFKKFAARKKSNNGSGGGLIFEAQKIEWH.................................................................................................................................................................................................... 325
36 -94.0002ya9_A mol:protein length:361 DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 2  ali model follow..  32  6...KQQKVEDFYDIGEELGSGQFAIVKKCREKSTGLEYAAKFIKKRQSRASCREEIEREVSILRQVLHPNIITLHDVYENRTDVVLILELVSGGELFDFLAQKESLSEEEATSFIKQILDGVNYLHTKKIAHFDLKPENIMLLDKNIPIPIKLIDFGLAHEIEDGVEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANITAVSYDFDEEFFSQTSELAKDFIRKLLVKETRKRLTIQEALRHPWITPVDTQQAMVRRESVVENFKKQYVRRRWKLSFSIVSLCNHLTRSLMKKVHLRTSEDLRNCESDTEENIARRKALHPRRRSSTS........................................................................................................................................................................ 361
37 -91.6002y7j_A mol:protein length:365 PHOSPHORYLASE B KINASE GAMMA CATALYTIC CHAIN,  ali model follow..  42  79DWAAAKEFYQKYDPKDVIGRGVSSVVRRCVHRATGHEFAVKIMEVTAEREEVREATRRETHILRQVAHPHIITLIDSYESSSFMFLVFDLMRKGELFDYLTEKVALSEKETRSIMRSLLEAVSFLHANNIVHRDLKPENILL---DDNMQIRLSDFGFSCHLEPGEKLRELCGTPGYLAPEILKHPGYGKEVDLWACGVILFTLLAGSPPFWHRRQILMLRMIMEGQYQFSSPEWDDRSSTVKDLISRLLQVDPEARLTAEQALQHPFFER......................................................................................................................................................................................................................................................... 359
38 -89.5003i6w_A mol:protein length:443 Serine/threonine-protein kinase Chk2  ali model follow..  34  142..VYPKALRDEYIMSKTLGSGACGEVKLAFERKTCKKVAIRIISKRKFEADPALNVETEIEILKKLNHPCIIKIKNFFDAED-YYIVLELMEGGELFDKVVGNKRLKEATCKLYFYQMLLAVQYLHENGIIHRDLKPENVLLSSQEEDCLIKITDFGHSKILGETSLMRTLCGTPTYLAPEVLVTAGYNRAVDCWSLGVILFICLSGYPPFSEHTQVSLKDQITSGKYNFIPEVWAEVSEKALDLVKKLLVVDPKARFTTEEALRHPWLQDEDM------KRKFQDLLSEENESTALPQVL........................................................................................................................................................................................................................... 443
39 -89.4002ac3_A mol:protein length:316 MAP kinase-interacting serine/threonine kinas  ali model follow..  34  3TDSFSGRFEDVYQLQEDLGEGAHARVQTCINLITSQEYAVKIIEKQPG--HIRSRVFREVEMLYQCQHRNVLELIEFFEEEDRFYLVFEKMRGGSILSHIHKRRHFNELEASVVVQDVASALDFLHNKGIAHRDLKPENILCEHPNQVSPVKICDFDLGSGIKLNGELLTPCGSAEYMAPEVVEASIYDKRCDLWSLGVILYILLSGYPPFVGRCQNMLFESIQEGKYEFPDKDWAHISCAAKDLISKLLVRDAKQRLSAAQVLQHPWVQGCA....................................................................................................................................................................................................................................................... 303
40 -88.7002onl_C mol:protein length:406 MAP kinase-activated protein kinase 2  ali model follow..  31  61..KKNAIIDDYKVTSQVLGLGINGKVLQIFNKRTQEKFALKML-------QDCPKARREVELHWRASCPHIVRIVDVYENRKCLLIVMECLDGGELFSRIQDRGAFTEREASEIMKSIGEAIQYLHSINIAHRDVKPENLLYTSKRPNAILKLTDFGFAKETTSHNSLTTPCYTPYYVAPEVLGPEKYDKSCDMWSLGVIMYILLCGYPPFYSNHSPGMKTRIRMGQYEFPNPEWSEVSEEVKMLIRNLLKTEPTQRMTITEFMNHPWIMQSTKVPQTPLHTSRV-LKEDKERWEDVKEEMTSALATMRVDYEQIKIKKIEDASNP.................................................................................................................................................................................................. 387
41 -88.1001z9x_A mol:protein length:321 Death-associated protein kinase 2  ali model follow..  35  6...KQQKVEDFYDIGEELGSGQFAIVKKCREKSTGLEYAAKFIKKRQSRASSREEIEREVSILRQVLHHNVITLHDVYENRTDVVLILELVSGGELFDFLAQKESLSEEEATSFIKQILDGVNYLHTKKIAHFDLKPENIMLLDKNIPIPIKLIDFGLAHEIEDGVEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANITSVSYDFDEEFFSHTSELAKDFIRKLLVKETRKRLTIQEALRHPWITPVDNQQAMVRRESVVENFRKQYVRRRSKLAFSIVSLCNH................................................................................................................................................................................................................... 318
42 -87.9003igo_A mol:protein length:486 Calmodulin-domain protein kinase 1  ali model follow..  28  11....QGTFAERYNIVCMLGKGSFGEVLKCKDRITQQEYAVKVINKASAKNKDTSTILREVELLKKLDHPNIMKLFEILEDSSSFYIVGELYTGGELFDEIIKRKRFSEHDAARIIKQVFSGITYMHKHNIVHRDLKPENILLESKEKDCDIKIIDFGLSTCFQQNTKMKDRIGTAYYIAPEVLRGT-YDEKCDVWSAGVILYILLSGTPPFYGKNEYDILKRVETGKYAFDLPQWRTISDDAKDLIRKMLTFHPSLRITATQCLEHPWIQKTPTISDLPSLESAMTNIRQFQAEKKLAQAALLYMASKLTTLD-IFRKLDTNNDGMLDRDELVRGYHEF------------------------------MRLKGVDSNSLIQNEGSTIEDQIDSLMPLLDMDGSGSIE-YSEFIASAIDRTILLSRERMERAFK----MFDKDGSGKISTKELFKLFSQADSSIQMEELESIIEQVDNNKDGEVDFNEFVEMLQN......................... 475
43 -87.6001wmk_A mol:protein length:321 Death-associated protein kinase 2  ali model follow..  35  6...KQQKVEDFYDIGEELGSGQFAIVKKCREKSTGLEYAAKFIKKRQSRASSREEIEREVSILRQVLHHNVITLHDVYENRTDVVLILELVSGGELFDFLAQKESLSEEEATSFIKQILDGVNYLHTKKIAHFDLKPENIMLLDKNIPIPIKLIDFGLAHEIEDGVEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGDTKQETLANITAVSYDFDEEFFSQTSELAKDFIRKLLVKETRKRLTIQEALRHPWITPVDQAMVRRESVVNLENFRKQYVRRRWKLDFSIVSLCNH................................................................................................................................................................................................................... 318
44 -87.5002hw6_A mol:protein length:307 MAP kinase-interacting serine/threonine-prote  ali model follow..  33  5..SLPGKFEDMYKLTSELGEGAYAKVQGAVSLQNGKEYAVKIIEKQAG--HSRSRVFREVETLYQCQNKNILELIEFFEDDTRFYLVFEKLQGGSILAHIQKQKHFNEREASRVVRDVAAALDFLHTKGIAHRDLKPENILCESPEKVSPVKICDFDLGSGMKLNNSCTPICGSAEYMAPEVVEATFYDKRCDLWSLGVVLYIMLSGYPPFVGHCQNKLFESIQEGKYEFPDKDWAHISSEAKDLISKLLVRDAKQRLSAAQVLQHPWVQGQA....................................................................................................................................................................................................................................................... 303
45 -86.5002j90_A mol:protein length:304 DEATH-ASSOCIATED PROTEIN KINASE 3  ali model follow..  36  14...FQSMVEDHYEMGEELGSGQFAIVRKCRQKGTGKEYAAKFIKKRRLRGVSREEIEREVNILREIRHPNIITLHDIFENKTDVVLILELVSGGELFDFLAEKESLTEDEATQFLKQILDGVHYLHSKRIAHFDLKPENIMLLDKNPNPRIKLIDFGIAHKIEAGNEFKNIFGTPEFVAPEIVNYEPLGLEADMWSIGVITYILLSGASPFLGETKQETLTNISAVNYDFDEEYFSNTSELAKDFIRRLLVKDPKRRMTIAQSLEHSWIKAIRRRNVRGEDSG............................................................................................................................................................................................................................................. 298
46 -85.7003lij_A mol:protein length:494 Calcium/calmodulin dependent protein kinase w  ali model follow..  29  22ITSKKGHLSEMYQRVKKLGSGAYGEVLLCRDKVTHVERAIKIIRKTSVSTSSNSKLLEEVAVLKLLDHPNIMKLYDFFEDKRNYYLVMECYKGGELFDEIIHRMKFNEVDAAVIIKQVLSGVTYLHKHNIVHRDLKPENLLLESKEKDALIKIVDFGLSAVFENQKKMKERLGTAYYIAPEVLRKK-YDEKCDVWSIGVILFILLAGYPPFGGQTDQEILRKVEKGKYTFDSPEWKNVSEGAKDLIKQMLQFDSQRRISAQQALEHPWIKEMCSKKELPSLANAIENMRKFQNSQKLAQAALLYMASKLTSQE-IFRHIDKNGDGQLDRQELIDGYSKLSGEEVAVFDLPQIESEVDAILGAADFDRNGYIDYSEFVTVAMDRKSLLSKDKLESAFQKFDQDGNGKISVDELASVFGLDHLESKTWKEMISGIDSNN................................................................................... 467
47 -85.1003kga_A mol:protein length:299 MAP kinase-activated protein kinase 2  ali model follow..  33  9QIKKNAIIDDYKVTSQVLGLGINGKVLQIFNKRTQEKFALKML-------QDCPKARREVELHWRASCPHIVRIVDVYENRKCLLIVMECLDGGELFSRIQDRGDFTEREASEIMKSIGEAIQYLHSINIAHRDVKPENLLYTSKRPNAILKLTDFGF--------------------AKETTGEK-YDKSCDMWSLGVIMYILLCGYPPFYSNHSPGMKTRIRMGQYEFPNPEWSEVSEEVKMLIRNLLKTEPTQRMTITEFMNHPWIMQSTKVPQTPLHTSRV--LKEDKEREDVKEEMTSALATMR................................................................................................................................................................................................................... 299
48 -83.6003hzt_A mol:protein length:467 Calcium-dependent protein kinase 3  ali model follow..  28  1......GLSDRYQRVKKLGSGAYGEVLLCKDKLTGAERAIKIIKKSSVTTSNSGALLDEVAVLKQLDHPNIMKLYEFFEDKRNYYLVMEVYRGGELFDEIILRQKFSEVDAAVIMKQVLSGTTYLHKHNIVHRDLKPENLLLESKSRDALIKIVDFGLSAHFEVGGKMKERLGTAYYIAPEVLRKK-YDEKCDVWSCGVILYILLCGYPPFGGQTDQEILKRVEKGKFSFDPPDWTQVSDEAKQLVKLMLTYEPSKRISAEEALNHPWIVKFCSQKGKHALTGALGNMKKFQSSQKLAQAAMLFMGSKLTTLE-IFRQLDNNGDGQLDRKETVSDLDSSQIEAEVDHILQSVDFDRNGYIEYSEFVTVCMDKQ-----------LLLSRERLLAAFQQFDSDGSGKITNEELGRLFGVTEVDDETWHQVLQECDKNN................................................................................... 444
49 -83.3004ysj_A mol:protein length:491 Calmodulin-like domain protein kinase  ali model follow..  29  21VQHSTAAFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKVTGQEYAVKVISKRQVQKTDKELLLKEVELLKKLDHPNIMKLYEFFEDKGYFYLVTEVYTGGELFDEIISRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLENKRKDANIRIIDFGLSTHFESTKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGT-YDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEFDILKKVEKGKFTFDLPQWKKVSEPAKDLIRKMLAYVPTMRISARDALEHEWLKTTDAATDSPSLESTILNIRQFQGTQKLAAAALLYMGSKLTTNE-IFQRMDKNGDGQLDK--------------------------------QELMEGYVELMKLKGEDVSALDQSAIEFEVEQVLDA-VDFDKNGFIE-YSEFVTVAMDRKTLLSRQRLERAFG----MFDADGSGKISSSELATIFGVSEVDSETWR--RVLAEVDRNNDGEVDFEEFRQMLLK......................... 484
50 -83.0003lm0_A mol:protein length:327 Serine/threonine-protein kinase 17B  ali model follow..  30  16...SMENFNNFYILSKELGRGKFAVVRQCISKSTGQEYAAKFLKKRRRGQDCRAEILHEIAVLELAKSPRVINLHEVYENTSEIILILEYAAGGEIFSLCLPELAVSENDVIRLIKQILEGVYYLHQNNIVHLDLKPQNILLSSIYPLGDIKIVDFGMSRKIGHACELREIMGTPEYLAPEILNYDPITTATDMWNIGIIAYMLLTHTSPFVGEDNQETYLNISQVNVDYSEETFSSVSQLATDFIQSLLVKNPEKRPTAEICLSHSWLQQWDENLFHPEETSSSSQTQDHSVRSSEDKTSKSS........................................................................................................................................................................................................................ 321
51 -82.9004m97_A mol:protein length:485 Calmodulin-like domain protein kinase isoenzy  ali model follow..  29  18VQHSTAIFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKITGQECAVKVISKRQVQKTDKESLLREVQLLKQLDHPNIMKLYEFFEDKGYYYLVGEVYTGGELFDEIISRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLESKSKDANIRIIDFGLSTHFEASKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGT-YDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEYDILKKVEKGKYTFELPQWKKVSESAKDLIRKMLTYVPSMRISARDALDHEWITKEQISVDVPSLDNAILNIRQFQGTQKLAQAALLYMGSKLTSQD-IFHKMDKNGDGQLDR--------------------------------AELIEGYKELMKMKGQDASMLDASAVEHEVDQVLDA-VDFDKNGYIE-YSEFVTVAMDRKTLLSRERLERAFR----MFDSDNSGKISSSELATIFGVSDVDSETWK--NVLAEVDKNNDGEVDFDEFQQMLLK......................... 481
52 -82.5003q5i_A mol:protein length:504 Protein kinase  ali model follow..  26  21VRKKEGKIGESYFKVRKLGSGAYGEVLLCKEKNGHSEKAIKVIKKSQFDKKFHEEIYNEISLLKSLDHPNIIKLFDVFEDKKYFYLVTEFYEGGELFEQIINRHKFDECDAANIMKQILSGICYLHKHNIVHRDIKPENILLENKNSLLNIKIVDFGLSSFFSKDYKLRDRLGTAYYIAPEVLKKK-YNEKCDVWSCGVIMYILLCGYPPFGGQNDQDIIKKVEKGKYYFDFNDWKNISDEAKELIKLMLTYDYNKRCTAEEALNSRWIKKNINKSDQKTLCGALSNMRKFEGSQKLAQAAILFIGSKLTTLE-IFKKLDKNGDGQLDKKELIEGYNVLRNFKNELGELKNVEEEVDNILKEVDFDKNGYIEYSEFISVCMDKQILFSEERLRRAFNLFDTDKSGKITKEELANLFGLTSISEKTWNDVLGEADQNK................................................................................... 476
53 -80.9004yga_A mol:protein length:516 Calmodulin-domain protein kinase 1  ali model follow..  29  41VQHSTAIFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKITGQECAVKVISKRQVQKTDKESLLREVQLLKQLDHPNIMKLYEFFEDKGYFYLVGEVYTGGELFDEIISRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLESKSKDANIRIIDFGLSTHFEASKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGT-YDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEYDILKKVEKGKYTFELPQWKKVSESAKDLIRKMLTYVPSMRISARDALDHEWITKEQISVDVPSLDNAILNIRQFQGTQKLAQAALLYMGSKLTSQD-IFHKMDKNGDGQLDR--------------------------------AELIEGYKELMRMKGQDASMLDASAVEHEVDQVLDA-VDFDKNGYIE-YSEFVTVAMDRKTLLSRERLERAFR----MFDSDNSGKISSTELATIFGVSDVDSETWK--SVLSEVDKNNDGEVDFDEFQQMLLK......................... 504
54 -80.8005dvr_A mol:protein length:525 Calmodulin-domain protein kinase 1  ali model follow..  29  52VQHSTAIFSDRYKGQRVLGKGSFGEVILCKDKITGQECAVKVISKRQVQKTDKESLLREVQLLKQLDHPNIMKLYEFFEDKGYFYLVGEVYTGGELFDEIISRKRFSEVDAARIIRQVLSGITYMHKNKIVHRDLKPENLLLESKSKDANIRIIDFGLSTHFEASKKMKDKIGTAYYIAPEVLHGT-YDEKCDVWSTGVILYILLSGCPPFNGANEYDILKKVEKGKYTFELPQWKKVSESAKDLIRKMLTYVPSMRISARDALDHEWITKEQISVDVPSLDNAILNIRQFQGTQKLAQAALLYMGSKLTSQD-IFHKMDKNGDGQLDR--------------------------------AELIEGYKELMRMKGQDASMLDASAVEHEVDQVLDA-VDFDKNGYIE-YSEFVTVAMDRKTLLSRERLERAFR----MFDSDNSGKISSTELATIFGVSDVDSETWK--SVLSEVDKNNDGEVDFDEFQQMLLK......................... 515
55 -80.7004mvf_A mol:protein length:506 Calcium-dependent protein kinase 2  ali model follow..  26  48ILCHSGKLEDKYIIDEKLGQGTYGCVYKGIDKVTNQLYAIKEEKKDRL--KNINRFFQEIEIMKKLDHPNIVKLYETYENDNYIYLIMELCSGRELFDSIIENGSFTEKNAATIMKQIFSAIFYLHSLNIVHRDLKPENFLFQSENKDSLLKIIDFGLSKNLGTGEFTTTKAGTPYYVAPQVLDGK-YDKKCDIWSSGVIMYTLLCGYPPFYGDTDNEVLKKVKKGEFCFYENDWGSISSDAKNLITKLLTYNPNERCTIEEALNHPWITQMTKSHEHELSSTLLKNLKNFKKENELKKIALTIIAKHLCDVEIIFIALDVDNSGTLSSQEGLKKIGYQKIPPDIHQVLRDIDSNASGQIHYTDFLAATIDKQTYLKK-----------------EVCLIPFKFFDIDGNGKISVEELKPLIDKAIDSLLQEVDLNG................................................................................... 483
56 -80.0004qox_A mol:protein length:537 Calcium-dependent protein kinase 4  ali model follow..  28  62IQNSNVVFNEQYKGIKILGKGSFGEVILSRDKHTGHEYAIKVISKKHVRKTDKESLLREVELLKMLDHINIMKLYEFFEDNNYYYLVSDVYTGGELFDEIISRKRFYEIDAARIIKQILSGITYMHKNNVVHRDLKPENILLETKNEDMIIKIIDFGLSTHFEYSKKMKDKIGTAYYIAPDVLHGT-YDEKCDIWSCGVILYILLSGCPPFNGSNEYDILKKVEAGKYTFDLPQFKKISDKAKDLIKKMLMYTSAVRISARDALEHEWIKMDNLNIDIPSLELSIANIRQFQSTQKLAQAALLYMGSKLTTID-IFKKMDKNGDGQLDR--------------------------------NELIIGYKELLKLKGEDTSDLDNAAIEYEVDQILNS-IDLDQNGYIE-YSEFLTVSIDRKLLLSTERLEKAFK----LFDKDGSGKISANELAQLFGLSDVSSECWKTVLKEVDQNNDGE----DFKEFRDMLVKLCNY.................... 531
57 -76.4004yur_A mol:protein length:278 Serine/threonine-protein kinase PLK4  ali model follow..  33  13.........EDFKVGNLLGKGSFAGVYRAESIHTGLEVAIKMIDKKAMYKAGMQRVQNEVKIHCQLKHPSILELYNYFEDSNYVYLVLEMCHNGEMNRYLNRVKPFSENEARHFMHQIITGMLYLHSHGILHRDLTLSNLLL---TRNMNIKIADFGLATQLKPHEKHYTLCGTPNYISPEIATRSAHGLESDVWSLGCMFYTLLIGRPPFDTDTVKNTLNKVVLADYEMPS----FLSIEAKDLIHQLLRRNPADRLSLSSVLDHPFMSRNSSTKSK.................................................................................................................................................................................................................................................. 277
58 -76.2004b6l_A mol:protein length:281 SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE PLK3  ali model follow..  29  10..........TYLKGRLLGKGGFARCYEATDTETGSAYAVKVIPQSRVAKPHQEKILNEIELHRDLQHRHIVRFSHHFEDADNIYIFLELCSRKSLAHIWKARHTLLEPEVRYYLRQILSGLKYLHQRGILHRDLKLGNFFI---TENMELKVGDFGLAARLEPEQRKKTICGTPNYVAPEVLLRQGHGPEADVWSLGCVMYTLLCGSPPFETADLKETYRCIKQVHYTLPA----SLSLPARQLLAAILRASPRDRPSIDQILRHDFFTKG........................................................................................................................................................................................................................................................ 266
59 -76.0003cok_A mol:protein length:278 Serine/threonine-protein kinase PLK4  ali model follow..  33  11.........EDFKVGNLLGKGSFAGVYRAESIHTGLEVAIKMIDKKAMYKAGMQRVQNEVKIHCQLKHPSILELYNYFEDSNYVYLVLEMCHNGEMNRYLNRVKPFSENEARHFMHQIITGMLYLHSHGILHRDLTLSNLLL---TRNMNIKIADFGLATQLKPHEKHYTLCGTPNYISPEIATRSAHGLESDVWSLGCMFYTLLIGRPPFDTDTVKNTLNKVVLADYEMPS----FLSIEAKDLIHQLLRRNPADRLSLSSVLDHPFMSRNSSTKSK.................................................................................................................................................................................................................................................. 275
60 -75.6004j7b_A mol:protein length:297 Polo-like kinase  ali model follow..  32  22.........KRYMRGRFLGKGGFAKCYEITDMDTKEVFAGKVVPKSMLLKPHQEKMSTEIAIHKSLDNPHVVGFHGFFEDDDFVYVVLEICRRRSLLELHKRRKAVTEPEARYFMRQTIQGVQYLHNNRVIHRNLKLGNLFL---NDDMDVKIGDFGLATKIEDGFRKKTLCGTPNYIAPEVLCKKGHSFEVDIWSLGCILYTLLVGKPPFETSCLKETYIRIKKNEYSVPR----HINPVASALIRRMLHADPTLRPSVAELLTDEFFTSG........................................................................................................................................................................................................................................................ 279
61 -75.5002w1c_A mol:protein length:275 SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 6  ali model follow..  31  11.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRTTLCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITAN........................................................................................................................................................................................................................................................ 266
62 -75.2003d14_A mol:protein length:272 serine/threonine kinase 6  ali model follow..  31  12.........EDFDIGRPLGKGKFGNVYLARERQSKFILALKVLFKTQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSRFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSNGELKIADFGWSVH-APSSRRTTLCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGMPPFEAHTYQETYRRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNASQRLTLAEVLEHPWIKANSSKPS................................................................................................................................................................................................................................................... 272
63 -75.2003r21_A mol:protein length:271 Serine/threonine-protein kinase 6  ali model follow..  31  11.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRDDLCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPS................................................................................................................................................................................................................................................... 271
64 -75.1004jai_A mol:protein length:284 Aurora kinase A  ali model follow..  30  13.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRTTLCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNCQNK.............................................................................................................................................................................................................................................. 278
65 -74.9004prj_A mol:protein length:269 Aurora kinase A  ali model follow..  31  9.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKNSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDSTRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKKVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRAALCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQDTYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPS................................................................................................................................................................................................................................................... 269
66 -74.8003d5x_A mol:protein length:301 Polo-like kinase 1  ali model follow..  33  26.........KRYMRGRFLGKGGFAKCYEITDMDTKEVFAGKVVPKSMLLKPHQEKMSTEIAIHKSLDNPHVVGFHGFFEDDDFVYVVLEICRRRSLLELHKRRKAVTEPEARYFMRQTIQGVQYLHNNRVIHRDLKLGNLFL---NDDMDVKIGDFGLATKIEDGERKKDLCGTPNYIAPEVLCKKGHSFEVDIWSLGCILYTLLVGKPPFETSCLKETYIRIKKNEYSVPR----HINPVASALIRRMLHADPTLRPSVAELLTDEFFTSG........................................................................................................................................................................................................................................................ 283
67 -74.7004c2v_A mol:protein length:285 AURORA KINASE B-A  ali model follow..  28  16.........DDFDIGRPLGKGKFGNVYLAREKQNKFIMALKVLFKSQLEKEGVEHLRREIEIQSHLRHPNILRMYNYFHDRKRIYLMLEFAPRGELYKELQKHGRFDEQRSATFMEELADALHYCHERKVIHRDIKPENLLM---GYKGELKIADFGWSVHAPSLRR-RTMCGTLDYLPPEMIEGKTHDEKVDLWCAGVLCYEFLVGMPPFDSPSHTETHRRIVNVDLKFPP-----LSDGSKDLISKLLRYHPPQRLPLKGVMEHPWVKANSRRVLPPVYQSTQS.......................................................................................................................................................................................................................................... 285
68 -74.7004b8l_A mol:protein length:286 AURORA KINASE B-A  ali model follow..  28  15.........DDFDIGRPLGKGKFGNVYLAREKQNKFIMALKVLFKSQLEKEGVHQLRREIEIQSHLRHPNILRMYNYFHDRKRIYLMLEFAPRGELYKELQKHGRFDEQRSATFMEELADALHYCHERKVIHRDIKPENLLM---GYKGELKIADFGWSVHAPSLRR-RTMCGTLDYLPPEMIEGKTHDEKVDLWCAGVLCYEFLVGMPPFDSPSHTETHRRIVNVDLKFPP-----LSDGSKDLISKLLRYHPPQRLPLKGVMEHPWVKANSRRVLPGVYQST............................................................................................................................................................................................................................................ 282
69 -74.6002yza_A mol:protein length:276 5`-AMP-activated protein kinase catalytic sub  ali model follow..  37  12..........HYVLGDTLGVGTFGKVKIGEHQLTGHKVAVKILNRQKIRSLDVGKIKREIQNLKLFRHPHIIKLYQVISTPTDFFMVMEYVSGGELFDYICKHGRVEEMEARRLFQQILSAVDYCHRHMVVHRDLKPENVLL---DAHMNAKIADFGLSNMMSDGEFLRDSCGSPNYAAPEVISGRLYGPEVDIWSCGVILYALLCGTLPFDDEHVPTLFKKIRGGVFYIPE-----LNRSVATLLMHMLQVDPLKRATIKDIREHEWFKQD........................................................................................................................................................................................................................................................ 268
70 -74.5004i5m_A mol:protein length:308 Serine/threonine-protein kinase PLK2  ali model follow..  30  20.........KRYSRGKTLGKGGFAKCYEMTDLTNNKVYAAKIIPHSRVSKPHQEKIDKEIELHRILHHKHVVQFYHYFEDKENIYILLEYCSRRSMAHILKARKVLTEPEVRYYLRQIVSGLKYLHEQEILHRDLKLGNFFI---NESMELKVGDFGLAARLELEHRRRTICGTPNYLSPEVLNKQGHGAESDIWALGCVMYTMLLGRPPFETTNLKETYRSIREARYTMPS----SLLAPAKHLIASMLSKNPEDRPSLDDIIRHDFFTQG........................................................................................................................................................................................................................................................ 277
71 -74.5002dwb_A mol:protein length:285 Serine/threonine-protein kinase 6  ali model follow..  30  13.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVHQLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRTTLCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNCQNKES............................................................................................................................................................................................................................................ 280
72 -74.4003nrm_A mol:protein length:283 Serine/threonine-protein kinase 6  ali model follow..  30  11.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRAALCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNCQNKES............................................................................................................................................................................................................................................ 278
73 -74.3002xru_A mol:protein length:280 SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE 6  ali model follow..  30  8.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSV-HAPSSRRTELCGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNCQNKES............................................................................................................................................................................................................................................ 275
74 -74.3003qbn_A mol:protein length:281 Serine/threonine-protein kinase 6  ali model follow..  30  9.........EDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHLRREVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYITELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLL---GSAGELKIADFGWSC-HAPSSRRTTLSGTLDYLPPEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPD-----VTEGARDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNSQNKESAS.......................................................................................................................................................................................................................................... 278
75 -74.2003d5u_A mol:protein length:317 Polo-like kinase 1  ali model follow..  33  42.........KRYMRGRFLGKGGFAKCYEITDMDTKEVFAGKVVPKSMLLKPHQEKMSTEIAIHKSLDNPHVVGFHGFFEDDDFVYVVLEICRRRSLLELHKRRKAVTEPEARYFMRQTIQGVQYLHNNRVIHRDLKLGNLFL---NDDMDVKIGDFGLATKIEDGERKKTLCGTPNYIAPEVLCKKGHSFEVDIWSLGCILYTLLVGKPPFETSCLKETYIRIKKNEYSVPR----HINPVASALIRRMLHADPTLRPSVAELLTDEFFTSG........................................................................................................................................................................................................................................................ 299

FFAS is supported by the NIH grant R01-GM087218-01
1 0 8 9 3 2   jobs submitted since Jan 1, 2011
Comments and questions to: webmaster

Selected papers from Godzik Lab
Ying Zhang, Ines Thiele, Dana Weekes, Zhanwen Li, Lukasz Jaroszewski, Krzysztof Ginalski, Ashley Deacon, John Wooley, Scott Lesley, Ian Wilson, Bernhard Palsson, Andrei Osterman, Adam Godzik. Three-Dimensional Structural View of the Central Metabolic Network of Thermotoga maritima. Science. 2009 Sep 18;325(5947):1544-9.

Alexey M. Eroshkin, Andrew LeBlanc, Dana Weekes, Kai Post, Zhanwen Li, Akhil Rajput, Sal T. Butera, Dennis R. Burton, Adam Godzik. bNAber: database of broadly neutralizing HIV antibodies. Nucl. Acids Res. 2013; published on November 7, 2013.

Plewczynski D, Tkacz A, Godzik A., Rychlewski L. A support vector machine approach to the identification of phosphorylation sites. Cell Mol Biol Lett. 2005;10(1):73-89.